Udendørs oplag af affald

undefined

Sønderborg Kommune har udført en tilsynskampagne om udendørs oplag af affald.

Målet med kampagne var, at alle virksomheder som  besøges overholder affaldsbekendtgørelsen, regulativer og kommunens regler for sortering, opbevaring og håndtering af affald og råvarer, som oplagres udendørs.

Gå til Håndbog for tilsynskampagner

Håndbog for tilsynskampagner

Se Miljøstyrelsens håndbog om planlægning og gennemførsel af tilsynskampagner her.

Uheldsvurdering_1170x659.png

Miljøstyrelsen indsamler og deler myndighedernes materiale. Inden anvendelse af materialet skal myndigheden sikre, at tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynskampagner efterleves.