Symbioser

undefined

Gribskov Kommune har afholdt en kampagne med fokus på at undersøge, om der i kommunen er basis for at arbejde med et symbioseprojekt.

Kampagnen blev udført i forbindelse med kommunens tilsyn på virksomhederne. Her blev der spurgt ind til, om virksomheden havde interesse i at afsætte eller modtage ressourcer med henblik på at etablere en affaldsbørs.

Gå til Håndbog for tilsynskampagner

Håndbog for tilsynskampagner

Se Miljøstyrelsens håndbog om planlægning og gennemførsel af tilsynskampagner her.

Uheldsvurdering_1170x659.png

Miljøstyrelsen indsamler og deler myndighedernes materiale. Inden anvendelse af materialet skal myndigheden sikre, at tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynskampagner efterleves.