Rør til olietanke

undefined

Aarhus Kommune har udført en tilsynskampagne om rørføring til olietanke. Formålet har været at kontrollere, om nedgravede rør hos grundejere (dvs. både boligejere men også virksomheder og landbrug) er lovlige.

Kampagnetilsynet blev udført i forbindelse med basistilsynet. Kommunen tjekkede rørerne fra olietankene, hvor de kom op, således der ikke var noget gravearbejde. Resultatet var, at ud af 33 undersøgte olietanke, var der 4, der skulle have ændret deres rørføring. 

Gå til Håndbog for tilsynskampagner

Håndbog for tilsynskampagner

Se Miljøstyrelsens håndbog om planlægning og gennemførsel af tilsynskampagner her.

Uheldsvurdering_1170x659.png

Miljøstyrelsen indsamler og deler myndighedernes materiale. Inden anvendelse af materialet skal myndigheden sikre, at tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynskampagner efterleves.