Regler for olietanke

undefined

Faxe Kommune har gennemført en kampagne om olietanke og sikring af, at reglerne i olietanksbekendtgørelsen bliver overholdt. Kampagnen er her udført på industrivirksomheder, men den kan også udføres på landbrug.

Håndbog for tilsynskampagner

Se Miljøstyrelsens håndbog om planlægning og gennemførsel af tilsynskampagner her.

Uheldsvurdering_1170x659.png

Miljøstyrelsen indsamler og deler myndighedernes materiale. Inden anvendelse af materialet skal myndigheden sikre, at tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynskampagner efterleves.