Regler for olietanke

undefined

Faxe Kommune har gennemført en kampagne om olietanke og sikring af, at reglerne i olietanksbekendtgørelsen bliver overholdt. Kampagnen er her udført på industrivirksomheder, men den kan også udføres på landbrug.