Regler for olietanke

undefined

Faxe Kommune har gennemført en kampagne om olietanke og sikring af, at reglerne i olietanksbekendtgørelsen bliver overholdt. Kampagnen er her udført på industrivirksomheder, men den kan også udføres på landbrug.

Gå til Håndbog for tilsynskampagner

Håndbog for tilsynskampagner

Se Miljøstyrelsens håndbog om planlægning og gennemførsel af tilsynskampagner her.

Uheldsvurdering_1170x659.png

Miljøstyrelsen indsamler og deler myndighedernes materiale. Inden anvendelse af materialet skal myndigheden sikre, at tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynskampagner efterleves.