Olie- og benzinudskillere i områder med særlige drikkevandsinteresser

undefined

Skive Kommune har udført en kampagne om olie- og benzinudskillere i særlige indsatsområder med særlige drikkevandinteresser.

Baggrunden for kampagnen har været at understøtte arbejdet med indsatsplanerne for beskyttelse af grundvandet i lokale indvindingsoplande.