Olie- og benzinudskillere i områder med særlige drikkevandsinteresser

undefined

Skive Kommune har udført en kampagne om olie- og benzinudskillere i særlige indsatsområder med særlige drikkevandinteresser.

Baggrunden for kampagnen har været at understøtte arbejdet med indsatsplanerne for beskyttelse af grundvandet i lokale indvindingsoplande.  

Gå til Håndbog for tilsynskampagner

Håndbog for tilsynskampagner

Se Miljøstyrelsens håndbog om planlægning og gennemførsel af tilsynskampagner her.

Uheldsvurdering_1170x659.png

Miljøstyrelsen indsamler og deler myndighedernes materiale. Inden anvendelse af materialet skal myndigheden sikre, at tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynskampagner efterleves.