Kontrol af kølemidler HCFC og HFC

undefined

Rebild Kommune har gennemført en tilsynskampagne med fokus på at oplyse virksomhederne om deres påvirkning på miljøet ved brug af HCFC/HFC køleanlæg samt nedbringe udledningen af disse kølemidler (evt. gennem påbud).

Gå til Håndbog for tilsynskampagner

Håndbog for tilsynskampagner

Se Miljøstyrelsens håndbog om planlægning og gennemførsel af tilsynskampagner her.

Uheldsvurdering_1170x659.png

Miljøstyrelsen indsamler og deler myndighedernes materiale. Inden anvendelse af materialet skal myndigheden sikre, at tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynskampagner efterleves.