Hjælp fisken

undefined

Køge Kommune har udført kampagne "Hjælp fisken". Målet med kampagne er at højne bevidstheden om korrekt ”brug/håndtering” af regnvandsristene i de separatkloakerede områder, for derved at kunne sikre et bedre vandmiljø i vandløb, søer, og badevand.

Gå til Håndbog for tilsynskampagner

Håndbog for tilsynskampagner

Se Miljøstyrelsens håndbog om planlægning og gennemførsel af tilsynskampagner her.

Uheldsvurdering_1170x659.png

Miljøstyrelsen indsamler og deler myndighedernes materiale. Inden anvendelse af materialet skal myndigheden sikre, at tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynskampagner efterleves.