Hjælp fisken

undefined

Køge Kommune har udført kampagne "Hjælp fisken". Målet med kampagne er at højne bevidstheden om korrekt ”brug/håndtering” af regnvandsristene i de separatkloakerede områder, for derved at kunne sikre et bedre vandmiljø i vandløb, søer, og badevand.