Bæredygtighed hos metalforarbejdende virksomheder

undefined

Hjørring Kommune har udarbejdet en kampagne om at fremme bæredygtighed blandt metalforarbejdende virksomheder.

Formålet med kampagnen er at informere og inspirere virksomhederne til at tænke i bæredygtighed og at se mulighederne for, at der kan være god økonomi i at agere bæredygtigt. Kommunen inviterede virksomhederne til et temamøde og forsøgte efterfølgende at skabe kontakt mellem virksomheder og energirådgivere for at fremme bæredygtighedstankegangen.

Gå til Håndbog for tilsynskampagner

Håndbog for tilsynskampagner

Se Miljøstyrelsens håndbog om planlægning og gennemførsel af tilsynskampagner her.

Uheldsvurdering_1170x659.png

Miljøstyrelsen indsamler og deler myndighedernes materiale. Inden anvendelse af materialet skal myndigheden sikre, at tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynskampagner efterleves.