Tilsynskampagner

Kommunerne og Miljøstyrelsen har siden 2014 gennemført to årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper.

En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret indsats – typisk omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema – med sigte på at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

I højremenuen kan du finde du materiale, som du kan bruge til planlægning af en kampagne fra A-Z. 

Via linkene nedenfor kan du finde materiale og lade dig inspirere af andre kommuners tilsynskampagner. 

Miljøstyrelsen har også udarbejdet en tilsynskampagnepakke med temaet affaldsforebyggelse, der er klar til brug.