Miljøstyrelsens tilsyn

Miljøstyrelsen er miljøgodkendelse- og miljøtilsynsmyndighed for de ca. 400 potentielt mest forurenende virksomheder. Det kan du læse mere om på siden "Miljøstyrelsen - Virksomheder". 

Miljøstyrelsen fører også tilsyn på en række andre områder. Tilsynsforpligtelserne spænder fra tilsyn med stoffer og produkter, over forskellige mærknings- eller certificeringsordninger, forsøgsudsætninger og meget mere. Eksempler på tilsynsordninger: