Tilsynsdatabasen

Tilsynsdatabasen er et værktøj, der håndterer alle de enkelte kommuners indberetninger af miljøtilsynsdata

Værktøjet giver mulighed for at få oplysninger om kommunernes tilsynsindsats, som er baseret på de oplysninger, som kommunerne selv har indberettet siden 2007.

Der er i tilsynsdatabasen lavet en række standardrapporter som bl.a. viser oplysninger om kommunernes ressourceforbrug, tilsynsindsats og håndhævelsesreaktioner. Standardrapporterne finder du på tilsynsdatabasen ved først at vælge kilde og dernæst rapport.

Der er i tilsynsdatabasen også mulighed for selv at opbygge rapporter. Egne rapporter kan f.eks. bruges til at se på den enkelte kommunes indsats i forhold til gennemsnitsindsatsen

Kontakt tilsynshelpdesken