Liste over kommuner som først er i mål 2010 – Miljøstyrelsen afventer status

Liste over kommuner som først er i mål 2010 – Miljøstyrelsen afventer status

Kommune Virksomheder Landbrug
Aabenraa X  
Hedensted X  
Herning X X
Horsens X  
Kerteminde X X
Nordfyn X X
Ringkøbing-Skjern   X
Silkeborg X X
Skive   X
Syddjurs X  
Tønder   X