Kommunernes indsats

Miljøstyrelsen følger hvert år op på, om kommunerne overholder aftalen om minimumsfrekvenser.

Det er praksis, at en kommune, der et enkelt år ikke har overholdt aftalen, bliver bedt om en skriftlig redegørelse for årsagen til tilsynsefterslæbet samt for hvordan den manglende indsats indhentes og hvordan kommunen fremover vil sikre, at minimumsfrekvenserne overholdes.

Ved to års manglende overholdelse af minimumsfrekvenserne, indkaldes den pågældende kommune til et møde i Miljøstyrelsen for at indgå en aftale om, hvornår og hvordan aftalen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn opfyldes.

Kommuner der flere år i træk, ikke har overholdt aftalen om minimumsfrekvenser får fastlagt deres tilsynsforpligtigelse af Ministeren. Dette sker med anvendelse af § 73 i Miljøbeskyttelsesloven og § 54, stk. 3 i husdyrgodkendelsesloven. Kommunen bliver bedt om at afrapportere status for tilsyn for første halvår i det nye tilsynsår (1. juli), herefter normeres antal tilsyn pr. kvartal 1. oktober og 1. jan.

Se aftalerne om minimumsfrekvenserne her

Opfølgning på aftalen om minimumsfrekvenser 2011

Opfølgning på aftalen om minimumsfrekvenser 2010

Kontakt tilsynshelpdesken