Kommunernes tilsyn

Kommunerne skal føre tilsyn med, at Miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven og de regler, der er fastsat med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven, overholdes.

Kommunerne skal via miljøtilsynet bl.a. kontrollere, at vilkår fastsat i godkendelser og tilladelser overholdes, at påbud og forbud efterkommes og at gældende lokale krav fastsat i regulativer eller forskrifter overholdes.

Derudover ligger der en opgave i:

  • at sikre, at forurening fra virksomheder, anlæg og lignende, der ikke er reguleret af tilladelser, godkendelser eller påbud, ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor
  • at vurdere, om gældende vilkår, tilladelser eller påbud er tilstrækkelige i henhold til gældende lovgivning
  • at vurdere, om der er behov for nye vilkår eller revision af eksisterende vilkår eller påbud
  • at sikre, at fornødne tilladelser og godkendelser indhentes som forudsat i miljøbeskyttelsesloven eller husdyrgodkendelsesloven.

Udover at kontrollere virksomhedens miljøforhold og håndhæve gældende regler, kan tilsynet samtidig inspirere til og vejlede om miljøforbedringer.

En stor del af virksomhederne i kommunerne er omfattet af regler om regelmæssig tilsyn. Det gælder tilsyn med ca. 23.600 industrivirksomheder og ca 10.000 landbrug.

 

Kontakt tilsynshelpdesken