Kommunernes tilsyn

Kommunerne skal føre tilsyn med, at miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven og de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven, overholdes.

Kommunerne skal via miljøtilsynet bl.a. kontrollere, at vilkår fastsat i godkendelser og tilladelser overholdes, at påbud og forbud efterkommes.

Derudover skal kommunerne:

  • sikre, at forurening fra virksomheder, anlæg og lignende, der ikke er reguleret af tilladelser, godkendelser eller påbud, ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor
  • vurdere, om gældende vilkår, tilladelser eller påbud er tilstrækkelige i henhold til gældende lovgivning
  • vurdere, om der er behov for nye vilkår eller revision af eksisterende vilkår eller påbud
  • sikre, at fornødne tilladelser og godkendelser indhentes som forudsat i miljøbeskyttelsesloven eller husdyrbrugloven.

Udover at kontrollere virksomhedens miljøforhold og håndhæve gældende regler, kan tilsynet samtidig inspirere til og vejlede om miljøforbedringer.

En stor del af virksomhederne i kommunerne er omfattet af regler om regelmæssig tilsyn. Det gælder tilsyn med ca. 24.000 industrivirksomheder og ca 22.000 landbrug.

 

Spørgsmål om miljøtilsyn

Obfuscated Email