Årsberetninger for tilsyns- og godkendelsesindsatsen

Tilsynsmyndighederne skal hvert år indberette data om deres tilsyns- og godkendelsesaktiviteter til Miljøstyrelsen

På Digital Miljøadministration (DMA) kan du tilgå de enkelte myndigheders årsindberetninger fra 1. maj 2016 og fremefter.

tilsynsdatabasen kan du tilgå myndighedernes årsindberetninger fra 2007 til og med 30. april 2016.

På baggrund af myndighedernes indberetninger informerer Miljøstyrelsen om den landsdækkende tilsyns- og godkendelsesindsats.  

  

Spørgsmål om miljøtilsyn

Obfuscated Email