Indberetning af kommunens tilsyn- og godkendelsesindsats i 2019

Det er nu tid til, at kommunerne skal verificere og godkende data om tilsyns- og godkendelsesindsatsen for perioden 1. januar – 31. december 2019. Fristen er den 1. april 2020.

Oplysninger om kommunens tilsyns- og godkendelsesindsats afgives til Miljøstyrelsen via DMA ifølge reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen nr. 1536 af 09/12/2019. 

De fleste data har I sandsynligvis løbende afgivet til DMA via jeres fagsystem. Når I har sikret jer, at alle oplysninger er afgivet, skal I kontrollere kvaliteten af de data I har afgivet, tjekke at oplysninger er korrekte og til sidst godkende den endelige indberetning.

Hvordan sker indberetningen?

Du får adgang til din kommunes indberetningsskemaer ved at logge ind på DMA. Under genvejen ”Indlæs data” vælger I ”Årlig tilsynsindberetning”. Derefter skal du sikre:

  • at alle data i indberetningsskemaerne er korrekte. Kvalitetstjek eventuelt med data fra eget fagsystem
  • at alle oplysninger om afgørelser, tilsyn, håndhævelser og brugerbetaling for kalenderåret 2019 er afgivet 
  • at alle aggregerede oplysninger indtastes manuelt i indberetningsskemaerne. Det kan fx være politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af persondataloven
  • at kommunes vurdering af og bemærkninger til tilsyns- og godkendelsesindsatsen tilføjes i feltet ”Kommunes bemærkning”
  • at den samlede indberetning for 2019 godkendes senest 1. april 2020.

Der er hjælp at hente

Vejledning til hvordan du verificerer og godkender data finder du på DMA under genvejen ”Indlæs data”. Vælg ”Vejledninger til indlæs data” og derefter ”Tilsynsindberetning” i højre drop-downmenu.

Brev med yderligere oplysninger er sendt til alle kommuner i marts måned.


Spørgsmål til indberetningen kan stiles til

Regler om indberetningen

retsinformation.dk finder du miljøtilsynsbekendt-
gørelsen som fastsætter reglerne for indberetningen