Tilsyns- og godkendelsesindberetning 2017

Det er tid til at godkende din kommunes samlede indberetning om tilsyns- og godkendelsesindsatsen for perioden 1. januar – 31. december 2017 senest      d. 1. april 2018.

Data har du indberettet løbende til Digital Miljøadministration (DMA) via dit fagsystem, og du skal evt. opdatere fx manglende data via fagsystemet eller indlæse det på selve DMA og endelig godkende det.

Adgang til din samlede indberetningsoversigt og vejledning:

Samlet indberetningsoversigt: log på dma.mst.dk, under genvejen ”indlæs data”, klikker du på ”årlig tilsynsindberetning”.

Vejledning: under genvejen ”indlæs data” klik på ”vejledninger til indlæs data” vælg ”tilsynsindberetning” i højre drop-down menu.

Du skal sikre dig at:

  • Data som du ser i oversigten er korrekt. Kvalitetstjek evt. med data du kan  se i dit fagsystem.

  • At alle oplysninger om afgørelser, tilsyn og håndhævelser i løbet af året er indlæst senest 31. marts 2018.

  • At aggregerede oplysninger fx politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for virksomheder omfattet af persondataloven samt håndhævelser vedr. forhold som berør markstakke også indberettes senest 1. april 2018.

  • Den samlede indberetning for 2017 godkendes senest 1. april 2018 på dma.mst.dk.

Regler:

Tilsyns- og godkendelsesindberetningen indberettes ifølge reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen nr. 1476 af 12/2017.

  • Vær opmærksom på overgangsreglerne i bekendtgørelsens §22.

Har du spørgsmål til indberetningen kan du skrive til

 

Indberetninger fra 2016

På dma.mst.dk kan finde de seneste opgørelser af årets tilsyn (herunder den årlige tilsynsindberetning), offentliggørelser af tilsynsrapporter og forskellige andre oversigter.

Alle kommuners tilsynsindberetninger for perioden efter 1. maj til 31 dec. 2016 og fremefter kan ses på dma.mst.dk.

Tidligere års indberetninger for 2007-2015 samt for perioden 1. januar-30. april 2016

Alle kommuners tidligere tilsynsindberetninger for ovenstående periode kan ses på mtilsynrapport.mst.dk/.