Tilsynskampagner

Kommunerne og Miljøstyrelsen har siden 2014 skulle gennemføre to årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper.

En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret indsats – typisk omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema – med sigte på at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

Håndbog for tilsynskampagner

Miljøstyrelsen har udarbejdet en håndbog om planlægning og gennemførelse af tilsynskampagner. Du finder håndbogen her

Materiale fra temadag om tilsynskampagner

Miljøstyrelsen gennemførte i 2016 temadag om tilsynskampagner. Du finder materiale fra temadagen, som du kan bruge til inspiration, her:

Eksempler på kampagnemateriale

Miljøstyrelsen har udarbejdet en tilsynskampagnepakke med temaet affaldsforebyggelse - der er klar til brug.

Kampagnepakken er sendt til alle kommuner i februar 2015, men du kan også finde materialet her.

 

Spørgsmål om miljøtilsyn

Obfuscated Email