Retssikkerhed

Retssikkerhedsloven gælder også på miljøområdet

Retssikkerhedsloven (Bek. af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter) gælder kun umiddelbart i forbindelse med tilsyn m.v. foretaget af den offentlige forvaltning og regulerer, hvordan tilsyn skal foretages, herunder hvornår en myndighed kan komme på uvarslet tilsyn. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet (nr. 7/2005)

Miljøstyrelsen sendte den 9. oktober 2008 en orientering til kommunerne , hvor visse områder uddybes og forklares nærmere. Det gælder bl.a. reglerne om, hvornår der skal ske varsling af tilsynsbesøg, når kommunerne vil føre tilsyn med virksomheder og landbrug.

Læs også orienteringsbrev til kommunerne udsendt den 8. november 2010 om, hvornår kommunerne kan forkorte varslingsperioden på 14 dage.

 

Den gældende version at retssikkerhedsloven kan findes på Retsinformation.

 

Spørgsmål om miljøtilsyn

Obfuscated Email