Miljøministeren og KL's aftale om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn med virksomheder og landbrug

Minimumsfrekvensaftalen mellem KL og Miljøministeriet har været kommunernes mål for, hvilken indsats der kunne betragtes som et aktivt opsøgende tilsyn med forurenende virksomheder og landbrug. Fra d. 23. maj 2013 og fremefter tilrettelægges tilsynsindsatsen efter retningslinjerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen. 

  • Miljøgodkendte industrivirksomheder (i-mærkede og øvrige listevirksomheder) - mindst et samlet tilsyn med alle virksomheder i løbet af 3 år
  • Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen, autoværksteder og renserier - mindst et samlet tilsyn i løbet af 4 år
  • Husdyrbrug med mere end 75 DE - mindst et samlet tilsyn i løbet af 3 år
  • Pelsdyrbrug mellem 3 DE - 75 DE - mindst et samlet tilsyn i løbet af 4 år
  • Husdyrbrug med 3-75 DE, samt landbrug med en § 16-godkendelse - mindst et samlet tilsyn i løbet af 6 år

Minimumsfrekvensaftalen omfattede ca. 25.300 industrivirksomheder og 30.500 landbrug. Kommunerne har også haft pligt til at føre tilsyn med virksomheder, der ikke er omfattet af aftalen.

Under Årsberetninger  kan du læse Miljøstyrelsens årsberetninger. Årsberetningerne er Miljøstyrelsens opfølgning på kommunernes overholdelse aftalen om minimumsfrekvenser. Praksis har været, at kommuner, som et enkelt år ikke overholdt aftalen, blev bedt om skriftlig redegørelse til Miljøstyrelsen. Kommuner, der flere år i træk ikke har gennemført et minimumstilsyn, er blevet indkaldt til møde i Miljøstyrelsen.

Kontakt tilsynshelpdesken