Miljøtilsynsindsats i 2021. Covid-19

22-12-2020

Som en konsekvens af situationen omkring Covid-19 dispenserede Miljøministeren i 2020 fra en række regler i bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 9. december 2019 (miljøtilsynsbekendtgørelsen). Kommunerne vil også være udfordrede på tilsynsområdet i 2021. Ministeren dispenserer som følge heraf også fra krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen i 2021

Den enkelte tilsynsmyndighed skal i 2021 som udgangspunkt føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, som tilsynsbekendtgørelsens regler foreskriver, men tilsynene ændres i form og omfang.

Med dispensationen får kommunerne bl.a. mulighed for, i perioden 1. januar 2021 til og med 28. februar 2021, at føre digitale tilsyn i stedet for fysiske tilsyn. Desuden vil myndighederne ikke nødvendigvis have fokus på alle miljøforhold, men kun på de væsentlige.

Der dispenseres fra kravet om at tilsynsmyndigheden skal gennemføre to tilsynskampagner i 2021.

Der dispenseres ikke for planlagte tilsynsaktiviteter i relation til havbrug og ikke for regler, som er fastlagt i IE-direktivet.

Dispensationen er sendt til alle landets kommuner. Med dispensationen er udsendt en vejledning om udmøntning af dispensationen.

 

Opsamling af erfaringer med digitale tilsyn

Miljøstyrelsen gennemfører i løbet af 2021 et projekt, der har til formål at kortlægge erfaringerne med at føre miljøtilsyn digitalt. Projektets resultater vil indgå i det fremtidige arbejde med udvikling af reglerne med henblik på øget digitalisering af tilsynsindsatsen.

Kommunerne opfordres til at bidrage med deres erfaringer med at føre digitale tilsyn i både 2020 og 2021.

  • For 2020 opfordres tilsynsmyndighederne til at sende deres registreringer og evaluering til Miljøstyrelsen i løbet af januar 2021, gerne suppleret med gode råd eller opmærksomhedspunkter, kolleger i andre kommuner måske kan drage nytte af. 
  • I 2021 opfordres tilsynsmyndighederne til fortsat at registrere erfaringerne med digitale tilsyn, så de kan indgå i projektet.