Miljøtilsynsindsats i 2020. Covid-19

13-07-2020

Som en konsekvens af situationen omkring Covid-19 har tilsynsmyndighederne i en periode måtte indstille gennemførelsen af den planlagte tilsynsindsats.

Miljøministeren dispenserer fra en række krav i bekendtgørelse om miljøtilsyn, bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 (miljøtilsynsbekendtgørelsen) med det formål, at frigive ressourcer til at gennemføre de tilsyn, der mangler at blive udført i 2020. Der dispenseres ikke for planlagte tilsynsaktiviteter i relation til havbrug og ikke for regler, som er fastlagt i IE-direktivet.

Den enkelte tilsynsmyndighed skal som udgangspunkt føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, som tilsynsmyndighederne har planlagt at føre tilsyn med i 2020 iht. tilsynsbekendtgørelsens regler, men tilsynene kan ændres i form og omfang. Med dispensationen får kommunerne bl.a. mulighed for at føre digitale tilsyn i stedet for fysiske tilsyn. Desuden vil myndighederne ikke nødvendigvis skulle have fokus på alle miljøforhold, men kun på de væsentlige.

Dispensationen er gældende i perioden 30. juni 2020 til 31. december 2020.

Dispensationen er sendt til alle landets kommuner.

Vejledning. Miljøstyrelsen har sammen med dispensationen udsendt en vejledning om udmøntning af dispensationen.

Erfaringer med digitale tilsyn. Miljøstyrelsen gennemfører et projekt i 2020-2021, der har til formål at kortlægge erfaringerne med at føre miljøtilsyn digitalt. Projektets resultater vil indgå i det fremtidige arbejde med udvikling af reglerne med henblik på øget digitalisering af tilsynsindsatsen. Kommunerne opfordres til at bidrage med deres erfaringer.