Miljøtilsynsbekendtgørelse og -vejledning

Kommunerne og staten skal føre tilsyn med virksomheders og landbrugs miljøforhold for at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler overholdes.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter regler om tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven og jordforureningsloven. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om fastsættelse af tilsynsfrekvens for industrivirksomheder og husdyrbrug.

Vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen

Tilsynsmyndighederne kan få vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen i Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning . I vejledningen findes også et værktøj til miljørisikovurdering, som tilsynsmyndighederne kan bruge til at fastsætte tilsynsfrekvenser.

 

Her kan du se tidligere vejledninger om miljøtilsyn