Klagevejledning til tilsyns- og brugerbetalingsområdet

Miljøstyrelsen er ikke klageinstans på miljøtilsyns- og brugerbetalingsområdet, men Miljøstyrelsen kan udtale sig vejledende om spørgsmål til reglerne.

Hvis en borger, virksomhed eller landbrug ønsker at klage over myndighedens afgørelse, f.eks en miljøgodkendelse, kan der klages til Miljøklagenævnet. Det sker efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 og husdyrgodkendelseslovens kapitel 7. Lovene kan du finde på retsinformation.dk.

En borger eller virksomhed, som er utilfreds med kommunens administration (f.eks. manglende eller mangelfuldt tilsyn) kan rette sin klage til ombudsmanden eller ankestyrelsen. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Derudover er der mulighed for at indbringe et spørgsmål for Domstolene ved sagsanlæg.

Kontakt tilsynshelpdesken