Håndhævelse

Ved ulovlige forhold er det hovedreglen, at tilsynsmyndigheden skal sørge for enten at bringe det ulovlige forhold til ophør eller at den nødvendige tilladelse meddeles.

Tilsynsmyndigheden skal sørge for, at der rettes op på den manglende tilladelse, godkendelse eller manglende overholdelse af krav hos den virksomhed eller det landbrug, hvor det ulovlige forhold er konstateret.

Tilsynsmyndigheden kan benytte Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven (nr. 6/2005) i forbindelse med den konkrete sagsbehandling.

Der henvises også til Rigsadvokatens meddelelse nr. 8/2008, om behandling af sager om overtrædelse af miljølovgivningen. Her skal særligt gøres opmærksom på meddelelsens afsnit 5.2. omkring vejledende bødeniveauer, som er med udgangspunkt i forarbejderne til lov nr. 173 af 12. marts 2008.

De vejledende bødeniveauer ønskes anvendt som udgangspunkt for domstolens udmåling af bøder ved forskellige overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelser. Det vil dog fortsat afhænge af domstolenes samlede vurdering af sagens omstændigheder, hvilken bøde der skal udmåles i den enkelte konkrete sag.

 

Spørgsmål om miljøtilsyn

Obfuscated Email