EU

Væsentlige dele af reguleringen af miljøområdet bygger på EU-retsakter, f.eks. direktiver. 

F.eks. bygger dele af reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen på artikel 23 i IE-direktivet (direktivet om industrielle emissioner).

IMPEL

IMPEL er et europæisk netværk for implementering og håndhævelse af miljølovgivning. IMPEL er et vigtigt forum for erfaringsudveksling og videregivelse af gode eksempler mellem miljømedarbejdere i Europa.

Du kan læse mere om IMPEL her.

Spørgsmål om miljøtilsyn

Obfuscated Email