Regler og vejledning

Tilsynsområdet er kendetegnet ved at være omfattet af en række regler og vejledninger. Som udgangspunkt er kommunernes og Miljøstyrelsens decentrale enheders tilsyn omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og husdyrbruglovens kapitel 5

Dele af lovgivningen er udmøntet i bekendtgørelser, på tilsynsområdet f.eks. miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledninger, der giver anvisning på, hvordan de generelle tilsynsbestemmelser i Miljøbeskyttelsesloven kan omsættes til praksis. Det gælder f.eks. miljøtilsynsvejledningen og håndhævelsesvejledningen.

Kontakt tilsynshelpdesken