Regler og vejledning

Tilsynsområdet er kendetegnet ved at være omfattet af en række regler og vejledninger. Som udgangspunkt er kommunernes og Miljøstyrelsens decentrale enheders tilsyn omfattet af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og Husdyrgodkendelseslovens kapitel 5. Der kan være dele af tilsynet, f.eks. tilsyn med spildevand eller affald, der er dækket af andre dele af lovgivningen.

Dele af lovgivningen er udmøntet i bekendtgørelser. På tilsynsområdet er der f.eks. miljøtilsynsbekendtgørelsen, samt brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledninger, der giver anvisning på, hvordan de generelle tilsynsbestemmelser i Miljøbeskyttelsesloven kan omsættes til praksis. Det gælder f.eks. vejledning om miljøtilsyn og håndhævelsesvejledningen.

Kontakt tilsynshelpdesken