Miljø- og Fødevareministeriets fælles indsatsområder

På tre af kontrolstrategiens indsatsområder har Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen samarbejdet om implementeringen af en række initiativer.

Klik på boksene nedenfor, hvis du vil vide mere om de fælles projekter.

Illustration af en lærer ved en tavle

Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen har samarbejdet om at styrelsernes kontrollører får de rette basiskompetencer, så de kan agere kompetent og professionelt, når de møder virksomhederne.

Styrelserne etablerede derfor et fælles basisforløb om myndighedsrollen for nye kontrollører.

Basisforløbet har bidraget til at sikre, at virksomhederne oplever kvalitet og ensartethed, når de møder én af ministeriets kontrollører.

Illustration af vægtskål i balance

Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen har samarbejdet om, at ensrette de sanktionsprincipper, som styrelserne anvender i forbindelse med deres respektive kontroller. 

Det er samtidig ambitionen, at sanktionsprincipperne skal være kendte og gennemsigtige, så virksomhederne ved, hvad de kan forvente at blive mødt med.

Ensartede sanktionsprincipper skal øge kvaliteten af håndhævelsen og skabe bedre rammer for virksomhederne.

To tegnede fuldmønter

Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen har i regi af kontrolstrategien og i samarbejde med Price Waterhouse Coopers gennemført en analyse af de forskellige betalingsprincipper på tværs af ministeriets gebyr- og afgiftsordninger.

På grundlag af dette analysearbejde er udarbejdet nye betalingsprincipper. De nye betalingsprincipper er tænkt fremadrettet, og Price Waterhouse Coopers anbefaling er således, at de nye betalingsprincipper implementeres gradvist i forbindelse med etablering af nye gebyrordninger samt i forbindelse med tilpasninger af eksisterende ordninger.

Læs den samlede kontrolstrategi

Du finder hele kontrolstrategien her