Initiativer fremmer en effektfuld kontrol

Miljøstyrelsen implementerer kontrolstrategiens 10 indsatsområder gennem en række projekter.

Indsatsen fokuseres på områder med størst udviklingspotentialer og særligt på de muligheder, som ny teknologi og digitalisering giver os. Gennem effektfuld kommunikation og kontrolbesøg hos virksomhederne skaber vi de bedste resultater. Det er vigtigt, at vi bruger vores hidtidige erfaringer til at forbedre kontrollen og skabe sammenhæng mellem overtrædelser og sanktioner.

Klik på boksene nedenfor, hvis du vil vide mere om udvalgte projekter.

 

Illustration af data

Miljøstyrelsen har gennemført et projekt, der har haft til formål at skabe nye indsigter i miljøtilsynsindsatsen.

Projektet har haft fokus på:

  • at undersøge om den nuværende risikovurdering skaber et godt og robust grundlag for at målrette tilsynsindsatsen mod de virksomheder og husdyrbrug, der har størst behov for tilsyn
  • at undersøge om der er behov samt mulighed for at forbedre datakvaliteten af de indberettede data
  • at undersøge mulighederne for at berige tilsynsmodellen med nye datakilder med henblik på at gøre tilsynsmodellen endnu mere risikobaseret 

Illustration af kontrolnetværk med personer og forbindelser

Miljøstyrelsen har etableret et internt kontrolnetværk, hvor repræsentanter fra Miljøstyrelsens kontrolordninger udveksler erfaringer på tværs af ordningerne. Netværket bidrager til inspiration og vidensdeling mellem ordningerne, når vi udvikler vores kontroller.

Netværket er også et forum, hvor Miljøstyrelsen i fællesskab kan hente inspiration fra andre myndigheder, virksomheder og relevante samarbejdspartnere. Formålet er, at Miljøstyrelsens kontrolordninger løbende bliver mere effektfulde.

Illustration af procesforløb med pile og kasser

Miljøstyrelsen har gennemført et projekt, hvor det er undersøgt, om en målrettet vejledningsindsats har en effekt på det efterfølgende antal sanktioner på det pågældende område.

Vi har udvalgt to ordninger og lagt en plan for, hvordan en effektfuld vejledningsindsats gennemføres på de pågældende områder.

Læs den samlede kontrolstrategi

Du finder hele kontrolstrategien her