Kontrolstrategi

Miljøstyrelsen omsætter Miljø- og Fødevareministeriets kontrolstrategi til handlinger

Det tidligere Miljø- og Fødevareministeries kontrolstrategi fastlagde rammen for ministeriets kontrol på tværs af ministeriets styrelser (Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen). Strategien blev udarbejdet som led i Fødevare- og landbrugspakken fra 2015 og blev godkendt af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen i august 2017.

Formålet med strategien har været at styrke effekten af kontrollen, så borgere får mest mulig sikkerhed, sundhed, natur- og miljøbeskyttelse for pengene.

Visionen er, at kontrollen sker på basis af dialog, ansvar og tillid, så de virksomheder, der lever op til deres ansvar, oplever en kontrol med fokus på det væsentlige, og som gavner vækst og udvikling.

Strategiens indsatsområder

Strategien indeholder 10 indsatsområder fordelt under 4 hovedspørgsmål:

Hvordan sikrer vi, at vi kommer de rigtige steder?

Hvordan møder vi virksomhederne?

Hvordan er forholdet mellem sanktion og overtrædelse?

Hvordan gør vi betalingsprincipperne gennemskuelige?   

Initiativer fremmer en effektfuld kontrol

Miljøstyrelsen vil fra 2018 og frem implementere strategiens indsatsområder gennem en række projekter. Læs mere om resultaterne af udvalgte projekter.

Miljø- og Fødevareministeriets fælles indsatsområder

På tre af kontrolstrategiens indsatsområder har Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen samarbejdet om implementering af initiativer.

Miljøstyrelsen fokuserer indsatsen på de større kontrolordninger

Miljøstyrelsens kontrolopgaver spænder vidt og dækker en lang række meget forskelligartede ansvarsområder inden for natur og miljø. Miljøstyrelsen har omkring 40 kontrolordninger, der adskiller sig væsentligt fra hinanden på parametre som f.eks. størrelse, den regulering der ligger bag ordningerne, egnet kontrolform, hvilken myndighed udfører de faktiske tilsyn, om der udføres regelmæssigt tilsyn og de miljømæssige udfordringer.

Initiativerne vil derfor først og fremmest fokusere på de større kontrolordninger i Miljøstyrelsen:

  1. Tilsyn med import/eksport af affald
  2. Miljøtilsyn med industrivirksomheder
  3. Kemikalieinspektionens tilsynsområder
  4. Tilsyn med spildevandsselskabernes udledninger

De øvrige kontrolordninger i Miljøstyrelsen skal som udgangspunkt også leve op til kontrolstrategien, og vi skal derfor hele tiden holde fokus på, hvordan vi arbejder med de enkelte kontrolordninger i forhold til strategiens mål, uagtet hvilke ordninger vi umiddelbart fokuserer på. Når vi udvikler vore kontrolordninger, skal vi derfor være opmærksomme på strategiens indsatsområder og mål, der hvor det er relevant for den enkelte ordning.

Læs den samlede kontrolstrategi

Du finder hele kontrolstrategien her