Miljøtilsyn

Kommunerne og Miljøstyrelsen skal føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Der skal føres tilsyn med, at miljøbeskyttelsesloven eller husdyrbrugloven og de regler, der er fastsat med hjemmel heri, overholdes Derudover føres der bl.a. tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.

Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse. Virksomheder og landbrug får gennem dialogen i miljøtilsynet mulighed for at tilpasse produktion og praksis, inden der er tale om en egentlig overtrædelse af gældende love og regler.

Når det fungerer godt, kan miljøtilsyn også bidrage til at få fokus på ressourceoptimering i virksomheden eller på husdyrbruget og på den måde være værdiskabende. Hos mindre virksomheder eller husdyrbrug er miljøtilsynet med til at skærpe opmærksomheden på miljøforholdene, mens det for større virksomheder og husdyrbrug bl.a. er med til at sætte fokus på, hvordan uheld og unødig forurening kan forebygges. 

Du kan læse mer om miljøtilsyn her:

Spørgsmål om miljøtilsyn

Obfuscated Email