Opgaver og ansvarsområder

Miljøstyrelsen - Virksomheder varetager myndighedsopgaver på tværs af hele landet fra kontorerne i Slagelse og Aarhus.

Miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder

Miljøstyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for mange af de største og/eller mest forurenende virksomhedstyper. Det gælder for cirka 400 virksomheder af typerne:

Læs generel information:
Godkendelse af listevirksomhed
Miljøtilsyn og brugerbetaling

Miljøtilsynsplan for 2017-2021 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen stiller i § 3 krav om, at tilsynsmyndigheden udarbejder en 4-årig miljøtilsynsplan for tilsynet med virksomheder og husdyrbrug mv.

Læs miljøtilsynsplanen for de anlæg Miljøstyrelsen fører tilsyn med her:
Miljøtilsynsplan 2017-2021

Kommunalt ejede eller drevne affaldsanlæg

Kommunalt ejede og drevne deponeringsanlæg har fra 1. juli 2014 fået Miljøstyrelsen som godkendelsesmyndighed. Før da var kommunen godkendelsesmyndighed mens Miljøstyrelsen varetog tilsynet. Ansøgninger indkommet til kommunerne før 1. juli 2014 skal færdigbehandles i kommunen.

Også biaktiviteter placeret sammen med deponeringsanlæggene er omfattet.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM-screening og VVM-vurdering) i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse, hvor Miljøstyrelsen ifølge miljøbeskyttelsesloven har godkendelseskompetencen.

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), kan ses i Retsinformation.

Ansøgning om vurdering af et projekt efter lovens bilag 2 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen skal indsendes via den digitale portal Byg og Miljø (BOM). For alle andre projekter kan ansøgningen sendes direkte til Miljøstyrelsen, og der er ikke krav til form.

I andre tilfælde, hvor staten er myndighed henvises til – Miljøstyrelsen, naturforvaltning.

PRTR

Udtalelser i forbindelse med PRTR-indberetninger for virksomheder, hvor Miljøstyrelsen ifølge miljøbeskyttelsesloven har tilsynskompetencen.