Annoncering af miljøtilladelser og tilsyn

Høringer, afgørelser og tilsynsnotater fra Miljøstyrelsen-Virksomheder annonceres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Høringer omfatter: Ansøgning om miljøgodkendelse for *IE-virksomheder og høringer ifm. miljøvurdering af konkrete projekter (**VVM).
Afgørelser omfatter: Miljøgodkendelser og afgørelse af sager om miljøvurdering af konkrete projekter (-VVM) - herunder at det er vurderet, at konkret ændring af en IE-virksomhed ikke er godkendelsespligtig.

Mens alle har ret til at komme med input til høringssager, fremgår det af annoncerne, hvem der har ret til at klage over de enkelte afgørelser.

Se annoncer fra Miljøstyrelsen om miljøtilladelser

Efter fysisk tilsyn på *IE-virksomheder skal der offentliggøres et tilsynsnotat. Det sker også på mst.dk.

Se annoncer fra Miljøstyrelsen om tilsyn

*IE-virksomheder er virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Der er cirka 1.600 virksomheder opført på IE-direktivets bilag 1 samt andre virksomhedstyper med et betydeligt forureningspotentiale. De fleste listevirksomheder, som Miljøstyrelsen er miljømyndighed for, er IE-virksomheder.
**Vurdering af Virkninger på Miljøet