Tidligere høringssvar ved ændringer af listepunkter med standardvilkår

 • 203 (A 9)  Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 normal m 3  pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse  bilag 5, afsnit 1

  Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 • A 205 (A 11)  Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m 2 eller derover
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 2.

  Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 • B 202 (B 2)  Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 3.

  Introduktion til produktion og aktiviteter på betonvirksomheder

  Høringssvar om udkast til standardvilkår

 • C 202 (C 4)  Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 4.

  Høringssvar om udkast til standardvilkår

 • D 207 (D 9)  Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af flourplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug på plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 5.

  Høringssvar
 • D 208 (D 10)  Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere ned 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 6.

  Høringsnotat D 208
 • E 202 (E 2)  Virksomheder, der foretager trykimprægnering af træ.
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 7.

  Høringsnotat E 202 E 215 K 214
 • E 207 (E 7)  Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons per time. Grønttørring og grøntpilleproduktion. Trætørring og træpilleproduktion
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 8.

  Høringssvar om udkast til standardvilkår

 • E 215 (E 9)  Virksomheder, der foretager vacuum- og/eller dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time. Bortset fra virksomheder, der er omfattet af J 104.
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 9.

  Høringsnotat E 202 E 215 K 214

 • F 207 (E 7)  Anlæg til fremstilling af foder til pelsdyravl.
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 10.

  Høringsnotat F 207

 • G 201 (G 2)  Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 11.

  Introduktion til gasmotorbekendtgørelsen og standardvilkår for G 201- og G 202- virksomheder.  

  Gasmotorbekendtgørelsen  

  Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 • G 202 (G 3)  Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 og 5 MW
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 12.

  Introduktion til gasmotorbekendtgørelsen og standardvilkår for G 201- og G 202- virksomheder .

  Gasmotorbekendtgørelsen  

  Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 • H 201 (H 1)  Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dog undtaget lukkede øvelsespladser på køretekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 13.

  Vejledning om støj til motorsportsbaner

  Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 • J 202 (J 4)  Krematorieanlæg.
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 14.

  Aftale med Kirkeministeriet om eksisterende krematorier

  Høringssvar

  Se også  indlæg fra branchen om krematorieanlæg

 • J 203  Udendørs skydebaner
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 15.

  Høringsnotat J 203

 • K 203 (K 1c)  Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, jf. punkterne R12 og R13 i bilag 6 B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsens forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, bortset fra de under punkterne K209, K210, K211 og K 212 nævnte anlæg
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 16.

  Læsevejledning til standardvilkår for K 203virksomheder

  Høringsnotat

 • K 206 (K 2d)  Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1 – R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K 209 – K 215 nævnte anlæg.
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 17.

  Høringsnotat K 206

  Dette notat indeholder også oplysninger om listepunkt K 206:  Hvilke aktiviteter er omfattet af listepunkt K 212?

 • K 209 (K 4)  Autoophugning (autogenbrug)
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 18.

  Læsevejledning til standardvilkår for K 209-virksomheder

  Høringsnotat K 209

 • K 211 (K 5)  Containerpladser og genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R12 og R13 i bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 19.

  Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 • K 212 (K 5)  Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald, eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B samt D14 og D15 i Bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons per dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3  bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 20.

  Høringssvar vedrørende udkast til standardvilkår

  Notat:  Hvilke aktiviteter er omfattet af listepunkt K 212?

 • K 213 (K 6)  Anlæg for oplagring, behandling eller oparbejdning af husdyrgødning, herunder husdyrgødningskomposteringsanlæg og biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af animalsk eller vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteriaffald, på 30 tons pr. dag eller derover
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 21.

  Høringssvar vedrørende udkast til standardvilkår

  Introduktion til standardvilkår for K213

  Karakteristik af branchen K213

 • K 214 (K 8b)  Komposteringsanlæg i øvrigt med en kapacitet for tilførsel af affald på 100 tons pr. år eller derover bortset fra husdyrgødning.
  Se den tidligere godkendelsesbekendtgørelse bilag 5, afsnit 22.

  Høringsnotat E 202 E 215 K 214