BAT (bedste tilgængelige teknik)

BAT er et helt centralt element i en miljøgodkendelsen. Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker (BAT, best available techniques)

""

EU-Kommissionen har i en række BREF-dokumenter (BAT reference documents) fastsat, hvad der betragtes som den bedste tilgængelige teknik. Konklusionerne offentliggøres som BAT-konklusioner. For bilag 1 virksomheder er EU's BAT-konklusioner bindende, for bilag 2 er de i vidt omfang integreret i vilkårene. Det samme gælder for standardvilkårene, der også lægger sig op ad EU's definition på BAT.

BAT for bilag 1 virksomheder

Du skal som virksomhed bruge vedtagne BAT-konklusioner i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse. Et af oplysningskravene til ansøgningen er, at du skal redegøre for, at det ansøgte lever op til BAT. Du skal her bruge alle relevante BAT-konklusioner, dvs. du skal forholde dig til BAT-konklusionerne i det/de BREF-dokument(er), der vedrører din virksomheds hovedlistepunkt, men også til BAT-konklusioner i andre relevante BREF-dokumenter.

Hvis ikke der er BAT-konklusioner for virksomhedstypen eller dele af virksomheden, skal kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 bruges ved redegørelse for BAT.

BAT for bilag 2 virksomheder

Som virksomhed skal du forholde dig til, hvad der er BAT for din virksomhed. Det er dig, der har udspillet over for myndigheden. Myndighederne fastlægger på baggrund af dine oplysninger og efter forudgående høring kravene til dig på baggrund af BAT.

De standardvilkår, der findes for bilag 2-virksomheder, betragtes som BAT. For bilag 2-virksomheder, der ikke er omfattet af standardvilkår, skal kriterierne i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen lægges til grund i forbindelse med fastlæggelse af BAT.