Nye initiativer fremmer en effektfuld kontrol

Miljøstyrelsen vil fra 2018 og frem implementere kontrolstrategiens 10 indsatsområder gennem en række projekter.

Indsatsen bliver fokuseret på områder med størst udviklingspotentialer og særligt på de muligheder, som ny teknologi og digitalisering giver os. Gennem effektfuld kommunikation og kontrolbesøg hos virksomhederne skaber vi de bedste resultater. Det er vigtigt, at vi bruger vores hidtidige erfaringer til at forbedre kontrollen og skabe sammenhæng mellem overtrædelser og sanktioner.

Du kan læse mere om de enkelte projekter nedenfor.