Miljø- og Fødevareministeriets fælles indsatsområder

På 3 af kontrolstrategiens indsatsområder vil Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen samarbejde om implementeringen af en række initiativer.

På 3 af kontrolstrategiens indsatsområder (Principper for kompetenceudvikling af kontrollørerne, Fælles principper for sanktioner og Gennemskuelige betalingsprincipper) vil Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen samarbejde om implementeringen af en række initiativer. Gennem et samarbejde skaber vi et stærkt fundament for en ensartet kontrol, uanset hvilken af ministeriets kontrollører der er på besøg.

Derudover vil styrelserne også bruge hinanden som sparingspartnere og etablere flere erfa-netværk på tværs af styrelserne, som skal styrke de initiativer, vi arbejder med lokalt. Erfa-netværkene vil primært koncentrere sig om bedre brug og bearbejdning af data og forsøg med effektmålinger.    

Klik på boksene nedenfor, hvis du vil vide mere om de fælles projekter