Kontrolstrategi

Miljøstyrelsen omsætter Miljø- og Fødevareministeriets kontrolstrategi til handlinger.

Miljø- og Fødevareministeriets nye kontrolstrategi fastlægger rammen for ministeriets fremtidige kontrol på tværs af ministeriets styrelser (Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen). Strategien er udarbejdet som led i Fødevare- og landbrugspakken fra 2015 og blev godkendt af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen i august 2017.

Formålet med strategien er at styrke effekten af kontrollen, så borgere får mest mulig sikkerhed, sundhed, natur- og miljøbeskyttelse for pengene.

Visionen er, at kontrollen sker på basis af dialog, ansvar og tillid, så de virksomheder der lever op til deres ansvar, oplever en kontrol med fokus på det væsentlige, og som gavner vækst og udvikling.

Kontrollen bliver udviklet, så den er tidssvarende og fleksibel, og hvor nye teknologier og digitale muligheder bliver afgørende.    

Strategiens indsatsområder

Strategien indeholder 10 indsatsområder fordelt under 4 hovedspørgsmål:

Hvordan sikrer vi, at vi kommer de rigtige steder?

Hvordan møder vi virksomhederne?

Hvordan er forholdet mellem sanktion og overtrædelse?

Hvordan gør vi betalingsprincipperne gennemskuelige?    

Du finder hele kontrolstrategien her

Nye initiativer fremmer en effektfuld kontrol

Miljøstyrelsen vil fra 2018 og frem implementere strategiens 10 indsatsområder gennem en række projekter. Læs mere om projekterne.

Miljø- og Fødevareministeriets fælles indsatsområder

På 3 af kontrolstrategiens indsatsområder vil Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen samarbejde om implementeringen af en række initiativer. Læs mere om samarbejdet.

Kontrolstrategiens betydning for andre myndigheder

På flere af Miljøstyrelsens områder er det  andre end vores egne medarbejdere, der udfører kontrollen, enten i kraft af loven eller gennem udlicitering af kontrolopgaven ved aftale. Fx er det kommunerne, der fører miljøtilsyn med mange af landets virksomheder.

Det er ambitionen, at også de myndigheder skal kende til vores strategi og kunne drage fordel af den positive udvikling af kontrollen, som de nye projekter forventes at medføre. Fx kan nye digitaliseringsinitiativer, der medfører en effektfuld kontrol også være til gavn for andre myndigheder. Vi vil derfor løbende være i dialog med andre myndigheder, om de initiativer vi arbejder med samt løbende koordinere myndighedsindsatsen overfor borgere og virksomheder, hvor det er relevant.  

Miljøstyrelsen fokuserer indsatsen på de større kontrolordninger

Miljøstyrelsens kontrolopgaver spænder vidt og dækker en lang række meget forskelligartede ansvarsområder inden for natur og miljø. Miljøstyrelsen har omkring 40 kontrolordninger, der adskiller sig væsentligt fra hinanden på parametre som f.eks. størrelse, den regulering der ligger bag ordningerne, egnet kontrolform, hvilken myndighed udfører de faktiske tilsyn, om der udføres regelmæssigt tilsyn og de miljømæssige udfordringer.

Initiativerne vil derfor først og fremmest fokusere på de større kontrolordninger i Miljøstyrelsen:

  1. Tilsyn med import/eksport af affald
  2. Miljøtilsyn med industrivirksomheder
  3. Kemikalieinspektionens tilsynsområder
  4. Tilsyn med spildevandsselskabernes udledninger

De øvrige kontrolordninger i Miljøstyrelsen skal som udgangspunkt også leve op til kontrolstrategien, og vi skal derfor hele tiden holde fokus på, hvordan vi arbejder med de enkelte kontrolordninger i forhold til strategiens mål, uagtet hvilke ordninger vi umiddelbart fokuserer på. Når vi udvikler vore kontrolordninger, skal vi derfor være opmærksomme på strategiens indsatsområder og mål, der hvor det er relevant for den enkelte ordning.