Kontrolstrategi

Miljøstyrelsen omsætter Miljø- og Fødevareministeriets kontrolstrategi til handlinger.

Miljø- og Fødevareministeriets nye kontrolstrategi fastlægger rammen for ministeriets fremtidige kontrol på tværs af ministeriets styrelser (Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen). Strategien er udarbejdet som led i Fødevare- og landbrugspakken fra 2015 og blev godkendt af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen i august 2017.

Formålet med strategien er at styrke effekten af kontrollen, så borgere får mest mulig sikkerhed, sundhed, natur- og miljøbeskyttelse for pengene.

Visionen er, at kontrollen sker på basis af dialog, ansvar og tillid, så de virksomheder der lever op til deres ansvar, oplever en kontrol med fokus på det væsentlige, og som gavner vækst og udvikling.

Kontrollen bliver udviklet, så den er tidssvarende og fleksibel, og hvor nye teknologier og digitale muligheder bliver afgørende.