Hvordan sikres integration med myndighedernes fagsystemer?

De nye regler om indberetning og offentliggørelse af oplysninger skal indarbejdes i myndighedernes arbejdsgange. Har myndigheden et fagsystem og en integrationsløsning, giver det færre justeringer af den eksisterende arbejdsgang.

Afhængig af, om myndigheden har et fagsystem, og i hvor høj grad myndigheden anvender de muligheder, der ligger i fagsystemet, kan en stor del af de oplysninger, der skal afgives og offentliggøres i DMA, overføres via en integrationsløsning fra fagsystemet, mens en mindre del skal indtastes manuelt i DMA. De oplysninger, der kan overføres direkte fra fagsystemet, afhænger af fagsystemet og leverandørens implementering.

Hvis myndigheden har et fagsystem, anvender mulighederne i fagsystemet og har en integrationsløsning, er de nye indberetningskrav yderst begrænsede i forhold til, hvad myndigheden hidtil har registreret, og dermed er der behov for færre justeringer af den eksisterende arbejdsgang. Registreringen af oplysninger om virksomheden, tilsyn og håndhævelser kan stort set foregå som i dag, og integrationsløsningen vil sørge for opdateringen af DMA med begrænset manuel indsats.

Har myndigheden et fagsystem, der håndterer de tilsynspligtige virksomheder, anbefaler Miljøstyrelsen derfor, at myndigheden hurtigst muligt går i dialog med leverandøren om mulighederne for at integrere fagsystemet med DMA. Der er pt. kendte løsninger på vej til GeoEnviron og Structura. Det er den enkelte myndighed, der i samråd med fagsystemleverandøren og med udgangspunkt i egne sager og virksomheder bedst vurderer, hvilken løsning der passer til myndighedens behov. Hvis der ønskes en integration, bør myndigheden indgå aftale om installation med leverandøren hurtigst muligt. Inden løsningen er anskaffet, kan myndigheden teste løsningen og se, om der er behov for datavask, inden det hele sættes i produktion. Der vil typisk være behov for at tjekke virksomhedernes CVR- og P-numre, deres adresser, og der skal sættes diverse koder på virksomhederne (Listepunkt, Virksomhedsgruppe mv.)