Hvilke oplysninger skal afgives og offentliggøres årligt?

Myndighederne skal årligt og senest 1. april afgive og offentliggøre samlede oplysninger for det foregående kalenderår samt vurdere de indberettede oplysninger og bekræfte, at alle oplysninger er afgivet og verificeret.

Samlede oplysninger for det foregående kalenderår

Myndighederne skal årligt og senest 1. april afgive og offentliggøre følgende oplysninger for det foregående kalenderår:

  • Brugerbetaling for miljøgodkendelser og revurderinger fordelt på grupperne i tilsynsbekendtgørelsens bilag 3, hvis ikke oplysningerne er afgivet løbende
  • Tilsynsoplysninger for virksomheder, der ikke er omfattet af regelmæssige tilsyn, fordelt på grupperne i tilsynsbekendtgørelsens bilag 3, hvis ikke oplysningerne er afgivet løbende
  • Brugerbetaling for tilsyn fordelt på grupperne i tilsynsbekendtgørelsens bilag 3
  • Det samlede antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for personligt ejede virksomheder
  • Antal håndhævelser og type vedr. markstakke
  • Skriftlig vurdering af og evt. bemærkninger til indberettede oplysninger efter tilsynsbekendtgørelsen, godkendelsesbekendtgørelsen og maskinværkstedsbekendtgørelsen. Det kan f.eks. være oplysninger om årsagen til de ikke har nået deres tilsynsmål.
  • Bekræftelse på, at alle oplysninger er afgivet og verificeret

Dertil kommer oplysninger, som er afgivet løbende , og som skal opgøres samlet. Disse oplysninger sammentæller systemet automatisk, men myndighederne skal være opmærksomme på, om alle oplysninger er afgivet, så sammentællingen viser det korrekte antal. Et eksempel er antal tilsyn med godkendelsespligtige virksomheder, hvor myndigheden skal kvalitetssikre, at alle afholdte tilsyn med godkendelsespligtige virksomheder er registreret, så den samlede indberetning bliver korrekt.