Hvilke oplysninger skal afgives og offentliggøres én gang?

Myndighederne skal inden 31. december 2016 afgive og offentliggøre stamoplysninger for virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af regelmæssige tilsyn, og senest 15. maj 2016 offentliggøre den gældende miljøtilsynsplan.

Stamoplysninger for virksomheder og husdyrbrug

Inden 31. december 2016 skal myndighederne afgive og offentliggøre følgende stamoplysninger for de virksomheder og husdyrbrug, som de er myndighed for, og som er omfattet af regelmæssige tilsyn:

 • Navn, adresse, CVR-nr. samt P-nr. og CHR-nr., hvis de to sidstnævnte eksisterer
 • Myndighed
 • Typen af virksomhed eller husdyrbrug fordelt på grupperne i tilsynsbekendtgørelsens bilag 3, og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter
 • Om virksomheden/husdyrbruget er aktivt i forhold til tilsynspligt/dato for inaktivitet
 • Om virksomheden/husdyrbruget er omfattet af risikobekendtgørelsen, VOC-bekendtgørelsen og/eller brugerbetalingsbekendtgørelsen
 • Virksomhedens/husdyrbrugets miljørisikoscore af de enkelte miljørisikoparametre, den samlede miljørisikovurdering og evt. ny tilsynsfrekvens. Disse oplysninger er kun tilgængelige for myndighederne og den pågældende virksomhed
 • For IED-virksomheder og IED-husdyrbrug: Dato for samt kopi af gældende miljøgodkendelse(r) og eventuelle vilkår meddelt i forbindelse med revurdering(er)

De første tre punkter ovenfor er stamoplysninger, som skal være indlæst, før det er muligt løbende at afgive og offentliggøre oplysninger på virksomhederne. For ikke at skulle håndtere fejl med data på virksomhederne i forbindelse med overførsler af tilsyn eller håndhævelser anbefaler Miljøstyrelsen, at myndighederne indlæser alle virksomhederne samlet og tidligst muligt efter 1. maj 2016. Derved kan myndighederne få et samlet billede af behovet for datavask af virksomhedernes stamoplysninger og lave eventuel datagenopretning som et samlet forløb. Det giver også mulighed for at automatisere dele af datagenopretningen. 

Myndighederne skal opdatere stamoplysningerne, hvis de bliver bekendt med, at de ændres.

Miljøtilsynsplaner

Myndighederne skal senest 15. maj 2016 offentliggøre den gældende miljøtilsynsplan, der beskriver arbejdet med miljøtilsyn i den kommende periode. Når tilsynsplanen opdateres – som mindst skal ske hvert 4. år – skal den også opdateres på DMA.

Miljøtilsynsplanen indeholder:

 1. En angivelse af det geografiske område, som planen omfatter
 2. En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område
 3. En fortegnelse over de godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug i området, herunder oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer og gældende listepunkt
 4. En beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres
 5. En beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn