Myndighedernes adgang til Byg og Miljø og integration til fagsystemer

Denne side omhandler, hvordan myndigheden får adgang til Byg og Miljø og integration mellem myndighedens fagsystemer og Byg og Miljø

Sagsbehandlere, der skal arbejde med ansøgninger i Byg og Miljø, skal oprettes i Danmarks Miljøportal (DMP). Alle kommuner er i forvejen oprettet hos DMP og har lokale DMP-administratorer. Den lokale DMP-administrator (som typisk er tilknyttet den lokale IT-enhed) kan give sagsbehandlerne adgang til ”Byg og Miljø”. Sagsbehandlerne kan tildeles forskellige rettigheder. Ud over sagsbehandlingsrettigheder kan de tildeles rettigheder til at se statistik og til at tilføje tekster i Byg og Miljø. Du kan spørge din lokale Byg og Miljø-superbruger om dine muligheder.

Mange myndigheder anvender fagsystemer og ESDH-systemer i sagsbehandlingen, og nogle af disse har allerede integrationer til Byg og Miljø, som anvendes i forbindelse med byggesager. Integrationerne betyder, at udvalgte data overføres mellem f.eks. fagsystem og Byg og Miljø. Herved skal sagsbehandlerne kun orientere sig og taste i fagsystemet og behøver ikke at gå ind i Byg og Miljø for at hente ansøgninger, tildele status, mv.

Der er stor forskel på, hvilke fagsystemer og ESDH-systemer, myndighederne har, om de pågældende systemer er integreret til Byg og Miljø, og på hvilken måde de er integreret. Derfor anbefaler Miljøstyrelsen, at den enkelte myndighed kontakter sine leverandører af fagsystem og ESDH-system med henblik på at finde frem til den for kommunen bedste løsning.

Vælger myndigheden ikke at integrere med fagsystem og/eller ESDH-system, vil sagsbehandlerne skulle tilgå Byg og Miljø via den tildelte adgang i DMP og her hente ansøgninger, sætte status for sagerne, mv.

De leverandører, der allerede har udviklet integration fra deres fagsystem til Byg og Miljø i forbindelse med byggesagerne, arbejder på at udvide integrationerne i forbindelse med miljøudvidelsen. Tal med din IT-enhed eller din leverandør for at høre status på jeres integration.