Forhåndsdialog

Det kan være en god idé at gå i dialog med godkendelsesmyndigheden, inden virksomheden starter ansøgnings- eller anmeldeprocessen. Det gælder både for virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse (bilag 1- eller bilag 2-virksomheder) og maskinværksteder, der skal anmelde sig i forhold til maskinværkstedsbekendtgørelsen. Forhåndsdialogen kan være med til at sikre, at virksomheden kommer godt fra start.

Forhåndsdialogen kan blandt andet afklare:

 • Hvilket listepunkt(er) i godkendelsesbekendtgørelsen, som virksomheden er omfattet af.

 • Om virksomheden er omfattet af bekendtgørelsen om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

 • Er der særlige planbestemmelser for den lokalitet, hvor virksomheden gerne vil etablere sig på?

 • Om virksomheden udover miljøgodkendelse også skal anmelde i forhold til VVM-reglerne og søge om spildevandstilladelse – og hvordan virksomheden sikrer samtidighed, dvs. modtager de 3 afgørelser samtidigt.

 • Hvem der er myndighed for virksomheden, og hvordan virksomheden skal forholde sig, hvis flere myndigheder skal inddrages. Det kan være tilfældet, hvis den godkendende myndighed er Miljøstyrelsen, og hvis virksomheden også skal ansøge om en tilslutningstilladelse hos kommunen.                                                                                                                             

Som virksomhed skal du være særligt opmærksom på:

 • Når du etablerer en ny virksomhed, er forhåndsdialog særlig relevant : Før du søger om miljøgodkendelse, anmelder dig, eller når dit projekt er i skitsefasen, kan det have stor værdi at have en indledende drøftelse med myndigheden. Det gælder særligt ved etablering af ny virksomhed. Det kan også være relevant, hvis du ændrer eller udvider en eksisterende virksomhed.

 • Du skal kende dit listepunkt, når du søger i Byg og Miljø: Du kan bruge forhåndsdialogen til at få afklaret, hvilket listepunkt(er) i godkendelsesbekendtgørelsen din virksomheds aktiviteter er omfattet af. Det er meget vigtigt, at du har det på plads, inden du begynder din ansøgning i Byg og Miljø, fordi du ellers kan komme til at indtaste oplysninger i forkerte skemaer.

 • Er du et maskinværksted , kan myndighederne hjælpe dig med at afklare, om du er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen.

 • Du har lov til at tage din rådgiver med : Hvis du har tilknyttet en rådgiver eller overvejer at få en, kan din rådgiver med fordel deltage i forhåndsdialogen.

 • Du kan undersøge afgørende drifts- og miljøforhold inden dialogen : Der kan være flere drifts- og miljøforhold, som kan være afgørende for din miljøgodkendelse, og som det derfor er en god idé at undersøge, så er du bedre forberedt, når du drøfter projektet med myndigheden. Det kan f.eks. være overvejelser om behovet for ressourcer (vand, kølevand, energi) og hvilke til- og frakørsel virksomheden har brug for, og hvilke luftemissioner og mængder af processpildevand der forventes at være fra virksomheden.

Som myndighed skal du være særligt opmærksom på:

 • Du har pligt til at vejlede virksomhederne : Virksomhederne har ikke pligt til at deltage i en forhåndsdialog, men som myndighed skal du (jf. forvaltningsloven) vejlede virksomhederne om reglerne, hvis de henvender sig til dig.