Digital anmeldeordning og miljøoplysninger

Nyt digitalt system giver en hurtigere og mere enkel sagsbehandling, når virksomheder søger om miljøgodkendelse. Systemet guider virksomhederne igennem ansøgningsprocessen, så myndighederne får de oplysninger, de har brug for.

Fra 1. januar 2016 skal alle virksomheder, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelses-bekendtgørelsen, søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Maskinværksteder skal anmelde sig via Byg og Miljø, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen.

Fra 1. maj 2016 skal myndighederne offentliggøre oplysninger om miljøgodkendelser og miljøtilsyn via en fælles portal Digital Miljøadministration, så miljøoplysningerne bliver tilgængelige for myndigheder, borgere og virksomheder.

Gå til Anmeldeordningen – Sådan er processen

Anmeldeordningen – Sådan er processen

Hvad betyder anmeldeordningen og ansøgningsprocessen for virksomheden og myndigheden? Hvilke forhold skal du være særlig opmærksom på?

Gå til Byg og Miljø – Trin for trin

Byg og Miljø – Trin for trin

Hvordan ansøger virksomheden i Byg og Miljø? Hvordan bruger myndigheden Byg og Miljø i sagsbehandlingen? Hent Trin for trin-guiden og se demo-film.

Gå til DMA - Digital Miljøadministration

DMA - Digital Miljøadministration

Hvilke miljøoplysninger finder du i DMA? Hvilke data skal myndigheden indberette til Miljøstyrelsen? Hvad bliver registreret om virksomheden?

Gå til Præsentationsmaterialer og øvrigt materiale

Præsentationsmaterialer og øvrigt materiale

Oversigt over temadage og informationsmøder, undervisningsmaterialer, nyheder og øvrigt materiale.

Gå til Support