Digital anmeldeordning og miljøoplysninger

Nyt digitalt system giver en hurtigere og mere enkel sagsbehandling, når virksomheder søger om miljøgodkendelse. Systemet guider virksomhederne igennem ansøgningsprocessen, så myndighederne får de oplysninger, de har brug for.

Fra 1. januar 2016 skal alle virksomheder, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelses-bekendtgørelsen, søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Maskinværksteder skal anmelde sig via Byg og Miljø, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen.

Fra 1. maj 2016 skal myndighederne offentliggøre oplysninger om miljøgodkendelser og miljøtilsyn via en fælles portal Digital Miljøadministration, så miljøoplysningerne bliver tilgængelige for myndigheder, borgere og virksomheder.