Byg og Miljø for myndigheder

Sagsbehandlere, der skal arbejde med ansøgninger i Byg og Miljø, skal oprettes i Danmarks Miljøportal (DMP). Alle kommuner er i forvejen oprettet hos DMP og har lokale DMP-administratorer. Den lokale DMP-administrator, der typisk er tilknyttet den lokale IT-enhed, kan give sagsbehandlerne adgang til Byg og Miljø. Sagsbehandlerne kan tildeles forskellige rettigheder.

Ud over sagsbehandlingsrettigheder kan de tildeles rettigheder til at se statistik og til at tilføje tekster i Byg og Miljø. Spørge din lokale Byg og Miljø-superbruger om dine muligheder.

Mange myndigheder anvender fagsystemer og ESDH-systemer i sagsbehandlingen, og nogle af disse har allerede integrationer til Byg og Miljø, som anvendes i forbindelse med byggesager.
Integrationerne betyder, at udvalgte data overføres mellem fx fagsystem og Byg og Miljø. Herved skal sagsbehandlerne kun orientere sig og arbejde i fagsystemet og behøver ikke at gå ind i Byg og Miljø for at hente ansøgninger, tildele status, mv.

Der er stor forskel på hvilke systemer, der er integreret til Byg og Miljø, samt hvordan de er integreret. Derfor anbefaler Miljøstyrelsen, at den enkelte myndighed kontakter leverandøren af deres system med henblik på at finde frem til den bedste løsning for kommunen.

Vælger myndigheden ikke at integrere med fagsystem og/eller ESDH-system, vil sagsbehandlerne skulle tilgå Byg og Miljø via den tildelte adgang i DMP og her hente ansøgninger, sætte status for sagerne, mv.

De leverandører, der allerede har udviklet integration fra deres fagsystem til Byg og Miljø i forbindelse med byggesagerne, arbejder på at udvide integrationerne i forbindelse med miljøudvidelsen. Tal med din IT-enhed eller din leverandør for at høre status på jeres integration.

Der er udviklet et uddannelsesmiljø, hvor alle kan gå ind at afprøve, hvordan systemet virker. Der er to indgange til uddannelsesmiljøet:

 • myndighedsindgangen
 • virksomhedsindgangen

Myndigheder kan tilgå begge miljøer.

Myndighedsindgang:

https://udd-sag.bygogmiljoe.dk

Du logger ind ved at brugernavnet:

sagsbehandler-XX-YYY

hvor XX er et nummer fra 01-99, du selv vælger
YYY er kommunekoden (Fx er København 101, Odense er 461 og Aalborg er 851)

Password er: Test1234

Du kan søge efter din kommunekode på www.google.dk.

Virksomheds-/borgerindgang:

https://udd-www.bygogmiljoe.dk/

Du logger ind ved at brugernavnet:

borger-XX-YYY

hvor XX er et nummer fra 01 til 99, du selv vælger, og
YYY er kommunekoden (Fx København 101, Odense 461 eller Aalborg 851)
Fx borger-99-851

Password er: Test1234
NB! Hvis du udfylder og indsender en ansøgning via virksomhedsindgangen til myndigheden og derefter vil se ansøgningen som myndighed via myndighedsindgangen, skal du huske at bruge samme kommunenummer, når du logger på som hhv. virksomhed og myndighed. Du skal også huske, at virksomhedens placering skal være inden for den kommune, hvis kommunenummer, du har anvendt ved login.

Ansvarlig myndighed og tilknyttet myndighed

For virksomhedsmiljøsager kan der være to myndigheder, som kan se samme sag. Det gælder for virksomheder, der indsender en ansøgning om miljøgodkendelse, hvor Miljøstyrelsen skal give godkendelsen. I disse sager er Miljøstyrelsen ansvarlig myndighed, mens kommunen er tilknyttet myndighed.

Når den tilknyttede myndighed har udarbejdet udtalelsen om lokale forhold til sagen, sendes den i kopi til Miljøstyrelsen og via Byg og Miljø til ansøger.

Hvis flere myndigheder er involveret i det, virksomheden søger om, har myndighederne pligt til at koordinere og tilrettelægge sagsbehandlingen, så afgørelserne for bilag 2-virksomheder gives samtidigt.

Den ansvarlige myndighed, godkendelsesmyndigheden, er ansvarlig for den overordnede koordinering. Myndigheden skal dels sikre, at afgørelserne sendes samtidigt dels at afslutte sagen i Byg og Miljø, når afgørelserne er meddelt.

Supplerende oplysninger

Det er både den ansvarlige myndighed og den tilknyttede myndighed, der kan anmode om supplerende oplysninger. Det betyder, at hvis du er spildevandsmedarbejder i en kommune og skal udarbejde en spildevandstilladelse til en virksomhed, så kan du indhente de nødvendige oplysninger via Byg og Miljø. Både Miljøstyrelsen og kommunen vil kunne se, hvis der kommer nye indsendelser til sagen.

Status

Den ansvarlige myndighed har ansvaret for at svare virksomheden, sætte status på sagen etc. Det er kun den ansvarlige myndighed, godkendelsesmyndigheden, som må registrere i Byg og Miljø, hvornår en sag er tilstrækkelig oplyst, og hvornår en sag er afgjort. Den tilknyttede myndighed skal kun ændre status for sagen, når denne ændres til Udtalelse sendt til Miljøstyrelsen.

Status kan sættes til:

 • Ansøgningen er indsendt
  (sættes automatisk ved første indsendelse)

 • Ansøgningen er modtaget

 • Ansøgningen er afvist, ikke fyldestgørende materiale

 • Venter på yderligere oplysninger/materiale

 • Udtalelse sendt til Miljøstyrelsen

Anvendes kun af kommunen:

 • Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale

 • Sagen er i høring

 • Sagen er under politisk behandling

 • Sagen behandles af anden myndighed

 • Sagen er afgjort

 • Sagen er afslået

 • Arbejdet er påbegyndt

 • Arbejdet er færdigmeldt

 • Sagen afsluttet

 • Sagen er annulleret

 • Sagen behandles i andet system

Kommunens opgaver:

 • Hente sagen ind i eget system og komme med en udtalelse jf. § 7, stk. 3, i godkendelsesbekendtgørelsen, der omfatter holdning til spildevandsforhold, trafikale forhold og forholdet til kommunens planlægning m.v.

 • Kommunen sender snarest muligt efter modtagelse af ansøgningen udtalelsen til virksomheden via Byg og Miljø og sender samtidig en kopi af udtalelsen til Miljøstyrelsen.

 • Samtidig med udtalelsen sendes til virksomheden, markeres status i sagen i Byg og miljø med Udtalelse sendt til Miljøstyrelsen. Det er en af de prædefinerede statusser, der kan vælges i Byg og Miljø.

 • Som tilknyttet myndighed må kommunen gerne bruge Byg og miljø til at hente supplerende oplysninger til brug for spildevandtilladelse og udtalelse.

Ikke kommunens opgaver:

 • Ændre sagsbehandler

 • Tildele sagsnummer

 • Opdatere status for sagen ud over Udtalelse sendt til Miljøstyrelsen