Få et forspring

Din virksomhed kan få et forspring ved at påvirke, hvilken miljølovgivning de europæiske virksomheder – herunder dine konkurrenter – skal leve op til i EU. Er du miljøteknologileverandør, kan du få en klar konkurrencefordel ved at få din teknologi anerkendt som den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Danske virksomheder er blandt Europas bedste til at udvikle og anvende moderne miljøteknikker. Det kommer naturligvis miljøet til gavn. Men ofte er investeringerne også en god forretning, fordi de resulterer i mindre ressourceforbrug i virksomheden.

Nu kan danske virksomheder være med til at påvirke miljølovgivningen i hele EU. Over de kommende år vedtager EU, hvilke miljøteknikker der skal sætte niveauet for de kommende miljøregler. Og den nye miljølovgivning bliver bindende for virksomheder på tværs af EU.

Det betyder, at danske virksomheder nu har chancen for at være med til at levere data og dermed påvirke, hvilken miljølovgivning ikke bare de selv, men også konkurrenter i eksempelvis Polen, Tyskland eller Frankrig skal leve op til.

Det giver flere konkrete fordele:

  • Danske virksomheder får et forspring, når europæiske konkurrenter skal leve op til samme lovgivning.
  • Danske miljøteknologileverandører får en konkurrencefordel ved at få deres teknologier anerkendt som bedste tilgængelige teknik (BAT).
  • Brugen af den bedste tilgængelige teknik vil forbedre miljøet på tværs af EU.

Hvorfor skal du involvere dig i BREF-arbejdet?

  • Din virksomhed er omfattet af direktivet for industrielle emissioner, som trådte i kraft den 7. januar 2013.
  • BREF-dokumenterne er kort sagt de spilleregler, som din virksomhed skal følge de næste otte år frem til næste revision.
  • Det er nemt at få indflydelse. Enten som enkeltaktør, gennem din nationale miljømyndighed eller din nationale og europæiske brancheforening.

BREF-dokumenterne revideres hvert 8. år, og en revision varer typisk 3 år.

Se den samlede liste over BREF-dokumenter