Den typiske BREF-proces

BREF-dokumenterne revideres hvert 8. år, og en revision varer typisk 3 år. Vær tidligt ude, og sørg for at have data med. Så simpelt lyder rådet, hvis din virksomhed ønsker indflydelse på BREF-dokumenterne.

Inforgrafik over den typiske BREF-proces

BREF-dokumenterne udarbejdes af det Europæiske IPPC-kontor i Sevilla ( ”det Europæiske IPPC-kontor i Sevilla” ) på baggrund af en informationsudveksling og dialog mellem repræsentanter for især medlemsstaterne og industriens organisationer. Også repræsentanter for kandidatlande, grønne organisationer og forskningsinstitutioner deltager i arbejdet.

For hvert af de ca. 30 BREF-dokumenter har IPPC-kontoret nedsat en teknisk arbejdsgruppe. De tekniske arbejdsgrupper er sammensat af eksperter fra industrien og medlemsstaterne m.fl. Eksperterne fremskaffer information og data til arbejdet, udveksler informationer og kommenterer de udkast til BREF-dokumenter, som IPPC-kontoret sender i høring.

BAT-konklusionerne i de færdige BREF-dokumenter vedtages formelt af EU-kommissionen, hvorefter det endelige BREF-dokument offentliggøres.

Sådan får du indflydelse på BREF-dokumenterne

Jo tættere på det endelige BREF-dokument processen kommer, jo mindre er det muligt at få ændret i teksten. Sørg derfor for at få dine input med tidligt. Gerne i forlængelse af den tekniske arbejdsgruppes opstartsmøde eller som minimum efter første udkast ligger klar.

Når arbejdsgruppen vurderer, hvilke teknikker der skal være BAT, er det i sidste ende data, der afgør det. Dvs. om man kan dokumentere, at teknikken leverer de påståede resultater. Derfor står virksomheder, der kan fremlægge dokumentation, også stærkere.

Der findes ikke ét dataformat, men du kan hente inspiration i de data, der ligger til grund for eksisterende BAT-konklusioner på dit område. Du kan også komme med forslag til dataformat, når den tekniske arbejdsgruppe holder opstartsmøde.

På siden ”Få et forspring” kan du læse mere om, hvorfor det er en god idé at involvere sig og få gode råd til, hvordan du kan gøre det.