Store fyringsanlæg

Partnerskabet arbejder for fremme af teknologisk innovation til en omkostningseffektiv reduktion af miljøbelastningen fra store fyringsanlæg. Deltagere i partnerskabet er bl.a. brugere og udviklere af dansk miljøteknologi samt grønne organisationer.

Formålet er at sikre ekspertviden til BREF-arbejdet i Sevilla og Bruxelles, og at fremme udvikling og demonstration af miljøteknologi som LCP sektoren kan anvende til at nedbringe deres miljøbelastning med.

Det første opstartsmøde blev afholdt 16. januar 2012 og partnerskabet har i de efterfølgende år mødtes flere gange . På møderne var der stor interesse og opbakning om initiativet og partnerskabet. Både DI, branchen og leverandører af miljøteknologi støtter op om fælles miljøkrav og bindende BREF'er, som giver gennemsigtighed på europæisk plan og formentlig en konkurrencefordel for danske virksomheder, ikke mindst på områder hvor danske virksomheder er på forkant. En harmoniseret miljøindsats forventes at være til gavn for miljøet.

Medlemmerne i partnerskabet har indsendt data og informationer om relevante BAT teknikker og teknikker under udvikling i foråret 2012 og har efterfølgende kommenteret på udkast til BAT-konklusioner. Partnerskabet har i 2015 desuden afholdt et innovationsseminar for at se på, hvilke behov for udvikling og demonstration , udkastet til BAT-konklusioner forventes at afføde. 

BAT-konklusionerne blev vedtaget d. 17. august 2017. De færdige BAT-konklusioner kan ses i listen over alle BREF'er. Der kan man også finde spørgsmål og svar om udmøntning af BAT-konklusionerne for store fyr.

 

Hvem kan deltage?

Partnerskabet er åbent for alle private og offentlige aktører som arbejder med forbrændingsteknikker, store fyringsanlæg og de teknikker der anvendes der: Virksomheder, konsulenter, interesseorganisationer, repræsentanter fra myndighederne mv. Alle er velkomne.

Hvordan kan jeg blive tilmeldt partnerskabet?

Kontakt Marianne Ripka,   eller Birgitte Holm Christensen,   fra Miljøstyrelsen.

Hvem kan jeg kontakte i Miljøstyrelsen, hvis jeg har yderligere spørgsmål?

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsens deltagere i den tekniske arbejdsgruppe: Marianne Ripka, , tlf. 7254 4437. eller Jørn L. Hansen, , tlf. 7254 4353.