Slagterier og animalske biprodukter

I EU starter man nu arbejdet i den Tekniske Arbejdsgruppe (Technical Working Group, TWG) med at revidere miljøkravene til slagterier.

Danmark deltager i dette BREF-arbejde for at sikre en høj grad af miljøbeskyttelse i hele EU og  fremme ensartede konkurrencevilkår. Deltagelse i partnerskaber giver dermed gode muligheder for at påvirke fremtidens miljøkrav og sikre, at der tages hensyn til særlige forhold for danske virksomheder.

De ca. 30 BREF-dokumenter revideres løbende hver 8. år, og nu er turen altså kommet til slagterierne.

Partnerskabsmøde for BREF for slagterier og animalske biprodukter 6. september 2021

se referatet fra dagen

Møde vedrørende første sammenstilling af data den 8. september 2020

Se præsentationen fra dagen og læs referatet.

Referat af Kick-off møde 25.-28. juni 2019 i Sevilla

Den 25.-28. juni samledes den tekniske arbejdsgruppe (TWG) for revisionsprocessen i Sevilla for at diskutere EIPPCB’s oplæg (se baggrundsdokument nedenfor) til rammer for revisionen, herunder hvad der er de væsentligste miljøparametre og hvilke der sigtes mod at sætte grænseværdier for. Resultatet af mødets hovedkonklusioner er opsummeret i vedlagte referat - referat kick-off møde.

2.møde i partnerskabet den 13. juni 2019

På mødet vil vi bl.a. diskutere de forslag til væsentlige miljøparametre, som IPPC-kontoret i Sevilla har foreslået. Det gælder bl.a. lugt fra afkast, zink i spildevand fra svineslagterier (både for direkte udledning og udledning til kommunal rensning), vandforbrug- og effektivitet, energiforbrug og –effektivitet, direkte udledning af spildevand mv. Det kan forventes, at der vil skulle samles data for disse parametre med det mål, at der sættes bindende grænseværdier. Se baggrundsdokument.

Se Invitation til 2partnerskabsmøde.pdf og program for partnerskabsmødet.

1. møde i partnerskabet

Det første møde i partnerskabet for revision af BREF-dokumentet for slagterier og animalske biprodukter blev afholdt den 18. januar 2019 kl. 11-14 hos Miljøstyrelsen i Aarhus. Se invitation. Og programmet for dagen

Partnerskabet er åbent for alle interesserede. Deltagere er typisk virksomheder, konsulenter, interesseorganisationer og repræsentanter fra myndighederne.

Mødet kommer efter at EU Kommissionen som første trin i revisionsprocessen har udsendt ”Call for Initial Positions”, hvor medlemmer af den tekniske arbejdsgruppe for SA (TWG) skal indsende feedback om ønsker til processen samt oplysninger om omfattede anlæg og deres primære miljøpåvirkninger. 

Tilmelding til partnerskabsmødet og anmodning om yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Tanja Smetana, Miljøstyrelsen, på e-mail: Obfuscated Email

Referater

1. møde januar 2019

2. møde juni 2019

Oplæg fra 1. møde

Velkommen

Dansk indsats for og perspektiver for virksomheder og leverandører i revision af BREF-dokumenter

BREF-revisionsprocessen og partnerskabet – forventningsafstemning

Call For Initial Positions

Key Environmental Issues

Environmental Performance Levels & Monitoring