Slagterier og animalske bi-produkter

I EU starter man nu arbejdet i den Tekniske Arbejdsgruppe (Technical Working Group, TWG) med at revidere miljøkravene til slagterier.

Danmark deltager i dette BREF-arbejde for at sikre en høj grad af miljøbeskyttelse i hele EU og  fremme ensartede konkurrencevilkår. Deltagelse i partnerskaber giver dermed gode muligheder for at påvirke fremtidens miljøkrav og sikre, at der tages hensyn til særlige forhold for danske virksomheder.

De ca. 30 BREF-dokumenter revideres løbende hver 8. år, og nu er turen altså kommet til slagterierne.

Det første møde i partnerskabet for revision af BREF-dokumentet for slagterier og animalske biprodukter afholdes den 18. januar 2019 kl. 11-14 hos Miljøstyrelsen i Aarhus. Se invitation. Og programmet for dagen

Partnerskabet er åbent for alle interesserede. Deltagere er typisk virksomheder, konsulenter, interesseorganisationer og repræsentanter fra myndighederne.

Mødet kommer efter at EU Kommissionen som første trin i revisionsprocessen har udsendt ”Call for Initial Positions”, hvor medlemmer af den tekniske arbejdsgruppe for SA (TWG) skal indsende feedback om ønsker til processen samt oplysninger om omfattede anlæg og deres primære miljøpåvirkninger. 

Tilmelding til partnerskabsmødet og anmodning om yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Tanja Smetana, Miljøstyrelsen, på tlf. 72 54 44 42 eller e-mail:

Referater

1. møde januar 2019

Oplæg fra 1. møde

Velkommen

Dansk indsats for og perspektiver for virksomheder og leverandører i revision af BREF-dokumenter

BREF-revisionsprocessen og partnerskabet – forventningsafstemning

Call For Initial Positions

Key Environmental Issues

Environmental Performance Levels & Monitoring