Partnerskab for støberier

EIPPCB har nu startet processen med revisionen af BREF dokumentet for Smedjer og Støberier.

""

Revisionen af BREF dokumentet vil foregå i en række faser:

Fase 1

I den første fase fastlægges rammerne (scope) for revisionen af BREF dokumentet, herunder hvilke miljøparametre, der er de væsentlige for branchen, hvilke type af data, der er behov for at indsamle i fase 2, og evt. behov for at justere indhold og opbygning af selve dokumentet. I denne fase er virksomhedernes bidrag med information om erfaringer og udfordringer ved anvendelse af det nuværende BREF dokument vigtige for, hvilke ønsker og behov der indmeldes fra dansk side. Dowload evt. bagggrundsdokumentet for "Call for initial positions". Input til processen foretager man i excel-skema.

Fase 2 

I den anden fase indsamles data og informationer om eksisterende anlæg og miljøteknikker.  Virksomhederne vil her kunne bidrage med information om de bedste miljøtekniske løsninger på området, således at det i højst mulig grad sikres, at danske løsninger for støbning indgår i fastlæggelsen af, hvad der betragtes som bedst tilgængelige teknik for branchen.
 

Fase 3

I tredje fase kan virksomhederne bidrage i høringen af det udkast til BREF SF, som udarbejdes af EIPPCB i Sevilla, med fokus på formuleringen af skarpe og præcise BAT konklusioner, som er en forudsætning for en ensartet BATs implementering i EU.

Som implicerede virksomheder kan I hjælpe med at identificere, hvor der er behov for forskning, teknologiudvikling, demonstrationsanlæg, videnopbygning mv.

Fase 1 forventes at løbe over første, andet og evt. tredje kvartal 2019.

Miljøstyrelsen ønsker derfor at afholde et dialogmøde, inden det første kick-offmøde i den tekniske arbejdsgruppe (TWG) finder sted.

Mødet afholdes den 6. marts i Odense - se invitationen - og er åbent for alle interesserede. Se programmet.